Usługi dla operatora serwisu FNG.PL

Naszemu Klientowi zaproponowaliśmy zakup krótkiej domeny, która pozwoli na łatwiejsze promowanie marki oraz na łatwiejszą identyfikację firmy. Dodatkowo, krótka 3-literowa domena podnosi prestiż firmy i dodatkowo pozwala uzyskać zaufanie klientów.
Pośrednictwo w zakupie domeny zostało zrealizowane przez specjalistów ProfitAdvisor, którzy wykorzystali swoje kontakty w branży inwestorów domenowych. Dzięki temu z początkowej ceny 12500 zł netto, cena za domenę FNG.PL została obniżona finalnie do 7500 zł netto.

ProfitAdvisor odpowiadał także za wcześniejsze przygotowanie samej strategii marki jaką posługiwać się będzie projekt FNG – „Fachowcy na Gwarancji”.

Prace nad najbardziej optymalną nazwą trwały dość długo i przedstawiliśmy Klientowi wiele różnych wariantów. W końcu w toku narad i rozmów, wybrano nazwę „Fachowcy na Gwarancji” . Nazwa ta została dobrana w taki sposób, aby rzeczywiście wyrobić w odbiorcy pewność wysokiej jakości usług. Użycie określeń „dobry” czy „najlepszy” nie daje już takiego efektu, gdyż poprzez nadmierne użycie w reklamach, takie sztampowe słowa są wymazywane przez umysły odbiorców; w reklamie mówi się często „najlepszy proszek do prania” a odbiorca słyszy „reklamowany proszek do prania”.
Dlatego w przypadku, gdy reklamujemy produkt lub usługę wysokiej jakości, musimy udowodnić odbiorcy na czym polega ta jakość i jak jest gwarantowana.
Częstą plagą (pokazywaną także w mediach) jest istnienie pseudofachowców, którzy nie potrafią wykonać rzetelnie usługi a mimo to pobierają opłaty i często pozostawiają swego klienta z usterką (czasem nawet w gorszym stanie niż przed wykonaniem usługi). Tego typu pseudofachowcy nie dają żadnej gwarancji na swoje usługi i ulatniają się niczym kamfora pozostawiając klienta z problemem.
„Fachowcy na Gwarancji” to projekt, który ma promować dobrych fachowców a jednocześnie dawać ich klientom pewność, że źle wykonana usługa będzie oznaczała karę dla fachowca.

Mamy nadzieję, że uruchomienie usług FNG będzie dużym sukcesem, czego oczywiście życzymy naszemu Klientowi.

Comments are closed.